Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Fysiatrian poliklinikka ja Kipupoliklinikka

 Fysiatrian poliklinikka ja Kipupoliklinikka

Yhteystiedot

 

Käyntiosoite
Satasairaalan Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2
28500 Pori
Portti 2,
F-rakennus, ovi 6

Puhelin
02 627 7561

 Fysiatrian poliklinikka ja Kipupoliklinikka

 • Yleistä
 • Hyvä tietää
 • Vastuuhenkilöt

Satakunnan sairaanhoitopiirin kipupoliklinikka ja fysiatrian poliklinikka toimivat Länsi-Suomen Diakonialaitoksen F-rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia tai pitkäkestoisia ja vaikeita kipuja. Pitkäkestoisella tarkoitetaan sitä, että kivut ovat kestäneet yli 3 kuukautta.

Suosituksen mukaan kipupotilaita hoidetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa, eli esimerkiksi terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuollon lääkäri ottaa tarvittaessa yhteyttä erikoissairaanhoitoon.

Hoidon ja kuntoutuksen tulisi alkaa 1–2 kuukauden kuluessa kipuoireiden alkamisesta. Näin ehkäistään kroonista, eli pitkäaikaista, kipua.

Tarvitset lääkärin kirjoittaman lähetteen, jotta voit tulla kipupoliklinikalle hoitoon. Ennen erikoislääkärin vastaanottoa järjestetään kipuhoitajan vastaanottokäynti. Kipuhoitaja haastattelee sinua, jotta saamme tarvittavat tiedot ja kokonaiskuvan tilanteestasi.

Kipuklinikalle tulevilla potilailla:

 • epäillään pitkittynyttä kipuoireyhtymää
 • epäillään toimintakykyä haittaavaa hermovauriokipua
 • suunnitellaan kivun hoitoa ja arvioidaan kipulääkitystä. Noudatamme suunnittelussa valtakunnallisia Käypä hoito -suosituksia.

Potilailtamme ovat yleensä työikäiset ja nuoret, joilla kipu heikentää työkykyä ja aiheuttaa syrjäytymisvaaran.

Hoidamme myös vanhuksia, joiden kipua ei pystytä hoitopaikassa hoitamaan.

Fysiatrian poliklinikka tarjoaa
 • erikoislääkärikonsultaatioita
 • fysioterapiaa
 • toimintaterapiaa
 • apuvälinepalveluja
 • allasterapiaaHoito ja tutkimukset

Kipupoliklinikalla työskentelee kivun hoitoon perehtynyt lääkäri ja sairaanhoitaja. Teemme yhteistyötä muiden lääketieteen erikoisalojen kanssa. Voit siis tavata vastaanotolla samanaikaisesti eri erikoisalojen lääkäreitä. Hoitoosi osallistuvat tarpeen mukaan myös Fysiatrian poliklinikalla työskentelevät fysioterapeutit ja toimintaterapeutit. Pyrimme siihen, että hoito kipupoliklinikalla on tehokasta, siksi moni eri ammattilainen arvioi ja hoitaa sinua.

Yksilöhoitojen lisäksi kipupoliklinikalla annetaan ryhmähoitoa kivunhallintaryhmässä tai kehonhallintaryhmässä.

Eräs hoitomuoto on kognitiivinen psykoterapia. Se pyrkii vaikuttamaan ihmisten ajattelumalleihin ja käyttäytymiseen. Sen sovellukset ovat eniten tutkittuja menetelmiä pitkittyneen kivun hoidossa. Käytämme hoidossa esimerkiksi kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Terapiassa työskennellään sellaisten ajatusten, uskomusten ja tunteiden parissa, jotka aiheuttavat haittaa potilaalle. Kun ihminen oppii ymmärtämään nykyisiä ajattelumallejaan ja käyttäytymistään, hänellä on mahdollisuus alkaa harjoitella arjessaan uusia, toimivampia ajattelumalleja ja käyttäytymismalleja.

Kipua pyritään hallitsemaan eri menetelmien avulla. Niitä ovat:

 • sovellettu rentoutus
 • mielikuvaharjoitukset
 • tietoisen läsnäolon harjoitukset
 • kivun kanssa selviytymistä haittaavien kielteisten uskomusten tunnistaminen ja muokkaaminen
 • jämäkkyyden harjoittelu kivun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Yleisempiä hoitomuotoja ovat

 • lääkehoidot
 • vastaanottokäynnit, jotka voivat olla yksilökäyntejä tai ryhmäkäyntejä
 • toimenpiteet, kuten puudutushoitokokeilut
 • psykologiset, kroonisen kivun hoitokeinot
 • psykofysiologiset kroonisen kivun hoitokeinot, eli huomioidaan miten mieli vaikuttaa hermoston toimintaan
 • monialainen kipukuntoutus.


Kroonisen kivun kuntoutumisen osa-alueita ovat:

 • tieto, joka auttaa sinua asennoitumaan hyväksyvästi kipuun
 • liikunta
 • lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö
 • unihuolto, eli toimenpiteet, jotka takaavat hyvän unen
 • mielihyvää tuottavat asiat
 • rentoutuminen, hengitysharjoitukset
 • tarkkaavaisuuden suuntaaminen pois kivusta.

 
Suunnittelemme kanssasi miten sinua hoidetaan. Ennen hoitojakson aloittamista pyydämme sinua kertomaan oman näkemyksesi terveydentilastasi ja elämäntilanteestasi. Sinua pyydetään täyttämään monipuoliset kyselylomakkeet. Ne ovat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja ja laajasti käytettyjä lomakkeita, joiden avulla voidaan mitata millaista kipua tunnet.

Käytämme useita kipumittareita:

 • VAS, joka kertoo kuinka voimakasta kipua koet
 • Kipupiirros, jossa merkitään kivun sijainti kehollasi
 • 15D, elämänlaatuasi mittaava kysely        
 • Oswestryn oire- ja haittakysely
 • SIMPI, joka kertoo oman näkemyksesi kivusta
 • VAS, joka kertoo millaiseksi koet työkykysi
 • HADS, ahdistusta ja masennusta kartoittava kysely.

Vastaanottotoiminnan lisäksi kipupoliklinikan toimintaan kuuluu:

 • kivun hoitoon liittyvä opetus
 • koulutus ja tieteellinen tutkimus
 • tiedon jakaminen ja yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa.

Kivun vaikutukset

Pitkäaikainen voimakas kipu muovaa keskushermoston toimintaa. Keskushermostoon kuuluvat aivot, aivorunko ja selkäydin. Nykytutkimusten mukaan kipu johtuu ääreiskudoksen tai hermoston vauriosta.

Kun kipu on jatkuvaa, aivojen harmaa aine vähenee kivun käsittelyyn osallistuvilla alueilla. Kivunkäsittelyalue ei enää toimi normaalisti. Aivoihin syntyy myös uusia hermoverkkoja, jotka edistävät kroonisen kivun kehittymistä. Kipua aiheuttava kudosvaurio voi olla esimerkiksi nivel, joka on tuhoutunut. Kun tuhoutunut nivel vaihdetaan tekoniveleen, keskushermoston toiminta palautuu yleensä suurimmalta osin normaaliksi. Aina aivojen toiminta ei kuitenkaan enää palaudu. Silloin ongelma on siirtynyt kipukohdasta keskushermostoon. Krooninen kipu voi siis olla keskushermoston sairaus.

Pitkäaikaisen kivun taustalla on usein sairaus, jota ei voida parantaa. Kivun aiheuttajaa ei myöskään aina tunneta. Näissä tapauksissa kivun lievitys on tärkeää. Yritämme myös estää ja hoitaa kivun seurannaisvaikutuksia, joita ovat muun muassa:

 • unettomuus
 • masennus
 • ahdistus
 • kognitiiviset häiriöt, kuten keskittymisvaikeudet ja muistiongelmat
 • liikunnan puute
 • ylipainon kehittyminen.

​Ylilääkäri Hannu Heikkilä, puhelin 044 707 3302

Ylihoitaja Tuula Huumonen, puhelin 044 707 7606

Osastonhoitaja Arja Nummelin, puhelin 044 707 7560

Päivitetty: 7.1.2019 16:10

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satshp.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satasairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71