Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kuntoutustutkimuspoliklinikka

 Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Satalinnan sairaala
Satalinnantie 77
29200 Harjavalta
A-rakennus


Puhelin

Osastonsihteeri 02 535 3211
Jonohoitaja 044 707 9602

 Kuntoutustutkimuspoliklinikka

  • Yleistä
  • Hyvä tietää
  • Vastuuhenkilöt

Poliklinikalla tehdään kuntoutustutkimuksia työikäisille potilaille, joilla on monialaisia työ -ja toimintakykyä rajoittavia sairauksia. Kuntoutustutkimuksessa tehdään kuntoutussuunnitelma, joka sisältää työkyvyn ja ammatillisen kuntoutusmahdollisuuksien arvioinnin.

Kuntoutustutkimuspoliklinikka sijaitsee Satalinnan sairaalassa, Harjavallassa. Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä.

Kuntoutustutkimuksen sisältö määräytyy potilaan tarpeiden mukaan yksilöllisesti joko polikliinisilla käynneillä tai lyhyellä osastojaksolla Satalinnan päiväkuntoutuksessa.  Tutkimus koostuu aina erikoislääkärin tutkimuksesta sekä sosiaalityöntekijän tapaamisesta. Tarvittaessa voidaan pyytää psykologin tutkimus ja/tai fysio -ja toimintaterapeuttien toimintakykytestaukset.

Erikoislääkärin tutkimuksilla pyritään selvittämään, miten sairaus tai vamma on vaikuttanut ja tulee todennäköisesti vaikuttamaan potilaan työ -ja toimintakykyyn sekä voidaanko tilannetta auttaa kuntoutustoimenpitein. Lääkäri arvioi myös jatkohoidon- ja tutkimusten tarpeen.

Sosiaalityöntekijän tapaamisessa selvitetään potilaan kokonaiselämäntilannetta, työhistoriaa, nykyistä tilannetta työelämässä sekä sosiaaliturvaetuuksia ja ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiä. Sosiaalityöntekijä myös ohjaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa ja on tarvittaessa yhteydessä muihin viranomaisiin. 

Psykologin tutkimuksilla selvitetään psyykkisiä voimavaroja, edellytyksiä ja rajoituksia työntekoon, koulutukseen tai muuhun ammatilliseen kuntoutukseen.

Fysio -ja toimintaterapeutit määrittävät toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset sekä toiminnalliset valmiudet.

Selvitysten jälkeen pidetään yhteispalaveri, jossa potilas voi olla tarvittaessa mukana. Tutkimuksen perusteella laaditaan yhteistyössä potilaan kanssa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tarvittavat lausunnot.

Teemme yhteistyötä työterveyshuoltojen, TE-toimistojen, Kelan, mielenterveyspalvelujen sekä eri työhönvalmentajien kanssa. Tarvittaessa potilaan asia voidaan käsitellä SATKS:n kuntoutustyöryhmässä edellä mainittujen tahojen edustajien kanssa.

Tarkoituksena on löytää yhdessä potilaan kanssa polku eteenpäin sairauden tuomista mahdollisista rajoituksista huolimatta.

Tästä linkistä aukeaa kaavakuva kuntoutustutkimuspoliklinikasta.


Potilasmaksut

Käynnit kuntoutustutkimuspoliklinikalla ovat potilaalle maksuttomia. Lisätietoja maksuista kerromme Potilasmaksut-osiossa.

​Kuntoutustutkimus koostuu yksittäisistä polikliinisista käynneistä tai kolmepäiväisestä tutkimusjaksosta päiväkuntoutusosastolla, jossa on myös yöpymismahdollisuus tarvittaessa.

Satalinnan sairaalassa ei ole kahviopalveluita.

​Fysiatrian ja kuntoutuksen Ylilääkäri Hannu Heikkilä, puhelin 044 707 3302
Fysiatrian osastonylilääkäri Erkki Asikainen, puhelin 044 707 7602
Ylihoitaja Tuula Huumonen, puhelin 044 707 7606

Päivitetty: 13.7.2016 8:15

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satshp.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satakunnan keskussairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Satalinnan sairaala

Satalinnantie 77, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 3011

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71