Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lastenneurologian poliklinikka

 Lastenneurologian poliklinikka

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Satakunnan keskussairaala
Sairaalantie 3
28500 Pori
E-rakennus, 3. kerros, käynti ovesta 9

Aukioloaika
Maanantaista torstaihin kello 8.00-16.00,
perjantaisin kello 8.00-15.00.

Puhelin
Sihteeri 02 627 7076
Ajanvarausten muuttaminen, tiedustelut ja lausunnot

Sairaanhoitaja 02 627 6073
tai 02 627 6072
Lapsen vointiin, lääkitykseen ja tutkimuksiin liittyvät asiat

Faksi
02 627 7079

 Lastenneurologian poliklinikka

  • Yleistä
  • Hyvä tietää
  • Vastuuhenkilöt

Tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu aivojen tai muun hermoston toiminnan häiriöitä. Joskus hoidamme pitkäaikaissairaita 18 vuoden ikään asti.

Tyypillisiä sairauksia ovat

  • erilaiset aivoperäiset kohtaukset, kuten epileptiset kohtaukset
  • kehityksen erityisvaikeudet, jotka voivat olla esimerkiksi kielellisiä vaikeuksia, hahmottamisen häiriöitä tai ongelmia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
  • kehitysviivästymät
  • CP-vammat.

Potilaamme tulevat lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta tai yksityisvastaanotolta tai muista lastentautien yksiköistä.  Poliklinikkamme toimii ajanvarauksella. Lääkärin vastaanottoajat ovat useimmiten tunnin mittaisia. Muut ajat vaihtelevat.

Työryhmä

Lastenneurologian työryhmään kuuluvat lastenneurologin ja sairaanhoitajan lisäksi psykologi, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja fysioterapeutti, toimintaterapeutti sekä apuvälinealan asiantuntijana toimiva fysioterapeutti. Kokoamme lasta tutkivan ja arvioivan työryhmän yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.

Poliklinikkavastaanottoja pitää meillä myös konsultoiva foniatri noin 10 päivänä vuodessa.

Teemme yhteistyötä avohoidon työntekijöiden kanssa. Järjestelemme yhdessä avohoidossa tapahtuvaa lastenneurologista kuntoutusta sekä arvioimme toteutettujen kuntoutustoimien tehokkuutta.


Autismihoitaja

Meillä työskentelee kaksi autismiin erikoistunutta sairaanhoitajaa, jotka hoitavat autistisia lapsia osastolla ja käyvät ohjaamassa heidän kuntoutustaan kotona ja päiväkodeissa.

Susanna Tommila, puhelin 044 707 9459
Marika Kartsalo, puhelin 044 707 9631


Kun tulet lapsesi kanssa sairaalaan

Käynnit lastenneurologian yksikössä vaihtelevat puolen tunnin vastaanottokäynneistä 3-5 päivää kestäviin tutkimusjaksoihin  ja arviointijaksoihin. Sairaanhoitajat ja kuntoutusohjaaja tekevät myös kotikäyntejä, koulukäyntejä ja päiväkotikäyntejä.

Lapsellesi voi olla varattuna samana päivänä aika useammalle työntekijällemme.
 
Keskiviikkoisin toimii kuntoutuspoliklinikka, jossa lääkäri ja fysioterapeutti ottavat potilaat vastaan yhdessä, jolloin aikaa on varattuna yksi tunti.
 
Ota mukaan lapsen neuvolakortti, kelakortti ja mahdolliset palautteet päiväkodista ja terapeuteilta sekä muut lapsen sairauteen liittyvät lausunnot.
 
Lääkäri saattaa määrätä lapsellesi verikokeita otettavaksi laboratoriossa samalla käynnillä.


Matkakorvaukset

Sairaalamatkoihin on mahdollisuus saada korvausta Kelasta. Jos poliklinikkapäivään menee aikaa vähintään 6 tuntia matkoineen ja sinulle tulee ansionmenetystä, voit myös saada Kelasta korvausta. Sitä varten tarvitset D-todistuksen, jonka kirjoittaa lääkäri.
 

Vauvaperhetyöntekijä

Vauvaperhetyö tarkoittaa alle 3-vuotiaan  lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen tukemista lapsen kotona tehtävillä käynneillä. Yksikkömme kaksi sairaanhoitajaa tekee tällaisia käyntejä osastotyönsä ohella. Sairaalamme lastenlääkäri tekee pyynnön kotikäynnistä. 
 
Sairaanhoitajan koti / koulu / päiväkotikäynnit

Sairaanhoitaja tekee käyntejä silloin, kun tarvitaan tarkempaa tietoa lapsen toiminnasta omassa ympäristössään tai kun tarvitaan ohjausta lapsen kuntoutuksessa.

Potilasmaksut

Lisätietoja maksuista kerromme Potilasmaksut-osiossa.​


 


Kun tulet lapsesi kanssa poliklinikalle, ilmoittaudu osastonsihteerille. Hän tarkistaa henkilötiedot ja yhteystiedot. Kun olet ilmoittautunut, istu lapsesi kanssa odotustilaan odottamaan.

Tule lapsesi kanssa poliklinikalle 15 minuuttia ennen lääkärin tutkimusaikaa. Silloin ehditte käydä myös hoitajan vastaanotolla.

Poliklinikkatilamme ovat samassa kerroksessa osastotilojen ja apuvälineyksikön kanssa. Kaikilla työntekijöillä on omat työhuoneensa.  Työntekijä hakee teidät ja ohjaa oikeaan paikkaan.

Toimimme opetussairaalana, joten poliklinikallamme on käytännön harjoittelussa sairaanhoidon opiskelijoita ja lääketieteen opiskelijoita.

​Ylilääkäri Auri Rantanen, puhelin 02 627 7075
Ylihoitaja Tuula Arvola, puhelin 02 627 7214
Osastonhoitaja Seija Noppari, puhelin 02 627 7070

Päivitetty: 25.1.2018 10:59

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satshp.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satakunnan keskussairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Satalinnan sairaala

Satalinnantie 77, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 3011

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71