Asiakasraati


Kuvassa ovat asiakasraadin jäsenet Janne Anturamäki, Susanna Vestervik, Hannu Aho, Tuula Östman, Hannu Rainesto, Heli Ruohola, Seppo Kesti-Helia, Juhani Aalto ja Ari Alapaholuoma. Kuvasta puuttuvat Päivi Riikonen, Katja Tuomela ja Hannu Rekola.


Asiakasraati

Asiakasraati tukee Satasairaalan suunnittelutyötä ja asiakaspalvelun kehittämistä

Satakunnan sairaanhoitopiirin asiakasraati toimii Satasairaalan suunnittelun ja rakentamisen aikana. Jäsenet tutustuvat toimintakaudella sairaanhoitopiirin palveluyksiköihin ja palveluihin. Asiakasraadin tehtävä on tuoda esille potilaiden ja heidän läheistensä näkökulmia, toiveita ja ehdotuksia huomioitavaksi  sairaalan suunnittelussa ja sairaanhoitopiirin asiakaspalvelun kehittämisessä.

Asiakasraati koottiin keväällä 2015. Sairaanhoitopiiri haki jäseniä lehti-ilmoituksilla. Ilmoittautuneiden joukosta valittiin  14 henkilöä asiakasraadin jäseniksi. Jäsenistön kokoamisessa kiinnitettiin huomiota koko maakunnan alueelliseen edustukseen sekä ikä- ja sukupuolijakaumaan.

Päivitetty: 8.3.2017 11:19

Yhteystiedot


Toiminnallinen suunnittelu

Hankejohtaja
Eija Vaula,
puhelin 044 707 7508

Erikoissuunnittelija
Minna Alhonen,
puhelin 044 707 7753