​Potilasturvallisuustietoa

 

Vaaratapahtumien raportointi (HaiPro) 

Vaaratapahtumien raportointi on osa toiminnan arviointia ja kehittämistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Vaaratapahtumien raportoinnin kehittyminen viime vuosina nähtävissä alla.

 

Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset

Potilaiden/läheisten vaaratapahtumien ilmoitusosio otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana.

 


 

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta

Satakunnan sairaanhoitopiirissä toimii vakavien potilasturvallisuusvaaratapahtumien selvitysryhmä.

 

Haittatapahtumien analyysi (GTT)

GTT (Global Trigger Tool) on strukturoitu retrospektiivinen potilasasiakirja-analyysi, joka perustuu satunnaistettuun otantaan hoitojaksoista. Potilasasiakirja-analyysin tavoitteena on haittatapahtumien havaitseminen somaattisilla aikuispotilailla. Haittatapahtumien arviointi on aloitettu Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuonna 2013.

 

Leikkaustiimin tarkistuslista

WHO: n leikkaustiimin tarkistuslista on käytössä kaikissa sairaanhoitopiirin leikkausyksiköissä. Myös muita tarkistuslistoja on otettu käyttöön (esim. ISBAR tiedonkulun varmistamiseksi).

 

Turvallisuuskulttuurikysely (TUKU)

TUKU-turvallisuuskulttuurikysely on työkalu, jonka avulla arvioidaan organisaation potilasturvallisuuskulttuuria.  Turvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan kahden vuoden välein. Satakunnan sairaanhoitopiirissä arviointi on toteutettu vuosina 2013 ja 2015.

 

Potilasturvallisuuden verkkokoulutus

THL: n Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen suorittaneita oli vuoden 2016 loppuun mennessä 2356 (67 % koko henkilöstöstä).


 

Potilasvakuutuskeskuksen tilastot

Päivitetty: 18.1.2017 13:40