​Potilasturvallisuustietoa

Vaaratapahtumien raportointi (HaiPro)
Vaaratapahtumien raportointi on osa toiminnan arviointia ja kehittämistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Vaaratapahtumien raportoinnin kehittyminen on havainnollistettu alla olevassa kuvassa.

Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset
Potilaiden/läheisten vaaratapahtumien ilmoitusosio otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana.


Vakavien vaaratapahtumien tutkinta
Satakunnan sairaanhoitopiirissä toimii vakavien potilasturvallisuusvaaratapahtumien selvitysryhmä.

Tarkistuslistat
Käytämme tarkistuslistoja varmistamaan potilasturvallisuutta:

  • WHO: n leikkaustiimin tarkistuslista
  • ISBAR-raportointi tiedonkulun varmistamiseksi
  • Kotiutuksen tarkistuslista

Lisäksi käytössä on yksikkökohtaisia tarkistuslistoja.

Turvallisuuskulttuurikysely (TUKU)
Turvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan säännöllisesti. Satakunnan sairaanhoitopiirissä arviointi on toteutettu vuosina 2013 ja 2015.

Potilasvakuutuskeskuksen tilastot

 

Päivitetty: 6.2.2018 8:24