Mitä näet Omakannasta?Kanta.png

 • Avohoitokäynneiltä näet pääsääntöisesti kaiken potilaskertomustiedon.
 • Hoitojaksoilta näet yhteenvetotasoisen potilaskertomustekstin, eli väli- ja loppuarviot osastohoitojaksolta
 • Muut potilaalle näkyvät keskeiset hoitotiedot
  • Potilaan laboratorio- ja röntgentutkimukset näkyvät Tutkimukset-osiossa. Myös tutkimukset liitetään käyntiin tai hoitojaksoon, joten vastaukset voivat näkyä eri päivällä, kun ne ovat otettu.
  • Voimassa oleva lääkitys arkistoituu ja näkyy Omakannassa vasta ammattilaisen tarkastuksen/hyväksymisen jälkeen
  • Sähköiset reseptit
  • Kriittiset riskitiedot näkyvät erillisessä Riskitiedot-osiossa. Omakanta näyttää vain potilaalle kirjatut Kriittiset riskitiedot – Kaikkia riskitietoja ei siis näytetä.
  • Diagnoosit-lista

Satakunnan sairaanhoitopiirin tietoja näkyy Potilastiedon arkistossa (Kanta)

 • 11/2014 alkaen
  • Potilaskertomustiedot
  • Riskitiedot (esim. lääkeaineallergiat)
  • Lääkitystiedot
 • 3/2016 alkaen Röntgenlausunnot
 • 2.1.2017 alkaen Kliinisen neurofysiologian tutkimuslausunnot
 • 3.4.2017 alkaen Kliinisen fysiologian tutkimuslausunnot ja Isotooppitutkimukset
 • 21.6.2017 alkaen Laboratoriotulokset (pyyntö tehty 21.6. tai sen jälkeen)
 • myöhemmin Kantaan mm. rokotustiedot, todistukset ja lausunnot (v. 2018 aikana)

Mitä et näe Omakannasta

 • Osastojakson aikaisia lääkitystietoja
 • Toisesta henkilöstä kirjattuja tietoja
 • Hoitotyön päivittäiskirjauksia osastojakson ajalta
 • Viivästettyjen asiakirjojen tietoja
 • Asiakirjoja, jotka kuuluvat Potilastiedon arkiston myöhempiin vaiheisiin. Näitä ovat mm.
  • Todistukset ja lausunnot,
  • Suun terveydenhuollon tiedot
  • Rokotus-koosteet
  • Toimenpide-koosteet
  • Lähetteet ja hoitopalautteet
  • Terveys- ja hoitosuunnitelma
  • Röntgenkuvat ja muut vastaavat

Miten tiedot välittyvät Potilastiedon arkistoon ja tietojen viivästäminen?

 • Kun potilaskertomusteksti on tarkistettu, se tallennetaan potilastietojärjestelmään hyväksyttynä ja teksti siirtyy välittömästi Potilastiedon arkistoon ja Omakantaan nähtäväksi.
 • Tiedot näkyvät Omakannassa viimeistään viiden vuorokauden kuluttua tietojen tallennuksesta.
 • Röntgenlausunnot, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuslausunnot arkistoituvat Kantaan 30 vrk viivästyksellä.
 • Laboratoriotutkimukset arkistoituvat 1-2 viikon viivästyksellä.
 • Tekstin voidaan jossain tilanteessa viivästää esim. seuraavaan vastaanottoaikaan asti tai kunnes ammattilainen on ollut yhteydessä potilaaseen.
 • Pysyvä viivästäminen on aina erikseen harkittava poikkeus.

Miten toimit, jos et näe Omakannassa tietojasi?

 • Potilasta hoitanut yksikkö vastaa potilastiedon oikeellisuudesta, ei Kanta-palvelut.
 • Ota ensisijaisesti yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön, jonka hoidossa olit, jos tietosi eivät näy oikein Omakannassa tai tiedoissa on virheellisyyttä.
 • Hoitava yksikkö tarkistaa tiedot ja jatkaa asian selvittelyä mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Suostumus ja kiellot

 • Omakannassa sinun kannattaa:
  • tutustua informaatioon kansallisista palveluista ja sairaanhoitopiirien yhteisrekistereistä ja kuitata, että olet saanut informaation. Jos tämä puuttuu, hoitava yksikkö antaa sinulle informaatiota ja tekee kuittauksen.
  • antaa suostumuksesi tietojen luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta (mahdollista vasta, kun Kanta-informaatio on kuitattu). Jos suostumus puuttuu, hoitava yksikkö kysyy suostumustasi.
 • Omakannassa sinulla on mahdollisuus:
  • kieltää tietojesi luovutus Potilastiedon arkistosta ja yhteisrekisteristä (mahdollista vasta, kun jompikumpi informaatio on kuitattu).
  • kieltää reseptitietojesi luovutus.
  • kielto estää tietojen näkymisen myös hätätilanteessa, tämä voi olla vaarantaa hätätilanteessa hoitosi.

Omakannan toimintaperiaatteet

 • Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietoja.
 • Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan, joka muodostuu eri käynneistä.
 • Huoltaja näkee alle 10-vuotiaan tiedot Omakannassa, omien tietojensa kautta. Yli 10-vuotiaiden tietoja ei huoltaja vielä toistaiseksi pysty katsomaan Omakannan kautta.​
Päivitetty: 18.7.2017 12:51