Tarkastuslautakunta 

Tarkastustoimen tehtävänä on turvata hallinnon ja talouden laillisuus ja julkinen luotettavuus sekä edistää toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunta on kuntalain 71 §:n mukainen valtuuston asettama toimielin, jolla on yleinen toimivalta hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Tarkastuslautakunnan tulee erityisesti tarkastaa toiminnan tuloksellisuutta.


Tarkastuslautakunta päättää:

  1. hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja tarpeellisten
    esitysten tekemisestä valtuustolle sen päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa,
  2. tarkastustoimen talousarvioesityksestä ja määrärahojen käytöstä,
    tarkastustoimen palvelujen hankkimisesta ja palvelujen
    antamisesta sekä henkilöstön ottamisesta,
  3. tarkastustoimen sisäisestä hallinnosta ja työnjaosta.

Tarkastuslautakunta antaa valtuuston kesäkokouksen käsiteltäväksi arviointikertomuksen, joka sisältää arvion valtuuston edelliselle vuodelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.


Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2017-2019:
puheenjohtaja Juhani Tiitinen, varajäsen Mirja Ylijoki
varapuheenjohtaja Anna-Liisa Käri, varajäsen Aulikki Kuisma
jäsen Lasse Luoto, varajäsen Jouni Isotalo
jäsen Marika Uimaluoto, varajäsen Joni Immonen

Päivitetty: 28.9.2017 10:24

​Yhteystiedot


Reviisori

Niko Poskiparta
puhelin 044 707 7788