Tarkastuslautakunta 

Tarkastustoimen tehtävänä on turvata hallinnon ja talouden laillisuus ja julkinen luotettavuus sekä edistää toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunta on kuntalain 71 §:n mukainen valtuuston asettama toimielin, jolla on yleinen toimivalta hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Tarkastuslautakunnan tulee erityisesti tarkastaa toiminnan tuloksellisuutta.


Tarkastuslautakunta päättää:

  1. hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja tarpeellisten
    esitysten tekemisestä valtuustolle sen päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa,
  2. tarkastustoimen talousarvioesityksestä ja määrärahojen käytöstä,
    tarkastustoimen palvelujen hankkimisesta ja palvelujen
    antamisesta sekä henkilöstön ottamisesta,
  3. tarkastustoimen sisäisestä hallinnosta ja työnjaosta.

Tarkastuslautakunta antaa valtuuston kesäkokouksen käsiteltäväksi arviointikertomuksen, joka sisältää arvion valtuuston edelliselle vuodelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.


Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet:
puheenjohtaja Juhani Tiitinen, varajäsen Mirja Ylijoki
varapuheenjohtaja Anna-Liisa Käri, varajäsen Jaana Vettenranta
jäsen Lasse Luoto, varajäsen Pekka Niemensivu
jäsen Margit Riuttamäki, varajäsen Pasi Rajala

Päivitetty: 14.10.2015 11:26