Kaisla Moniammatillinen
työskentely
Asiakkaat

KAISLA

Lastensuojeluyksikkö Kaisla on 7-paikkainen sijaishuoltoyksikkö, joka sijaitsee Ulvilassa Antinkartanon kuntoutuskeskuksen alueella. Kaisla tarjoaa huostaanotetuille, sijoitetuille lapsille ja nuorille turvallisen sekä viihtyisän kasvu- ja elinympäristön. Asiakkailla on kehitykseen ja / tai oppimiseen liittyvä erityisvaikeus, jonka vuoksi he hyötyvät kuntoutuksellisesta ja moniammatillisesta työotteesta.

Kaislaan palveluihin voi hakeutua ottamalla yhteyttä kotikunnan sosiaalityöntekijään tai sosiaalipalveluihin (kts. yhteystiedot). Asiakkaat ohjautuvat Kaislaan esimerkiksi erikoissairaanhoidosta tai muista lastensuojeluyksiköistä, joissa ei pystytä vastaamaan haasteellisen lapsen tarpeisiin.

    Kaislan palveluihin kuuluu
  • Suunniteltu 2-4 viikon moniammatillinen kartoitus- ja arviointijakso kaikille lastensuojelun asiakkaille, jonka aikana määritellään asiakkaan kasvatuksellinen ja ohjauksellinen tarve
  • Vaativa hoito ja ohjaus, joka sisältää laaja-alaiset tutkimukset ja kuntoutussuunnittelun monen yhteistyötahon sekä työryhmän työstämänä.
  • Erittäin vaativa hoito ja ohjaus asiakkaille, joilla on laaja-alaiset sosiaaliset elämänhallinnan vaikeudet, jotka ilmenevät kaikilla elämän osa-alueilla.

Yhteydenotot
Vastaava ohjaaja Annika Sorvari, puh. 044 707 4049
Sosiaalityöntekijä Minna Heinonen, puh. 044 707 4039