Synnytyspelko

​Lisätietoa

Synnytyspelko

​Synnytyspelko


Lähes jokainen raskaana oleva nainen jännittää synnytystä. Tämä on luonnollista uuden tilanteen edessä. Synnytyspelkoa on sekä ensi- että uudelleensynnyttäjillä.

Ensisynnyttäjien pelot ja jännittäminen liittyvät uuteen ja outoon tilanteeseen. Uudelleensynnyttäjien pelot sitä vastoin liittyvät aiempiin synnytyskokemuksiin.

Synnytyspelkojen käsittely aloitetaan jo neuvolassa ja tarvittaessa odottaja ohjataan synnytyspelkopoliklinikalle. Ajan voi varata myös itse. Synnytyspelon käsittely tulisi aloittaa mahdollisimman varhain.

Äitiyspoliklinikan synnytyspelkovastaanotolla työskentelee synnytyksenhoidon asiantuntijakätilöitä. Synnyttäjällä on mahdollisuus keskustella kätilön kanssa synnytykseen liittyvistä peloista. Tarpeen vaatiessa käyntikertoja on yksi tai useampia. Tavoitteena on mahdollistaa odottavalle naiselle myönteinen synnytyskokemus käsittelemällä hänen pelkojaan ja antamalla realistista tietoa synnytyksestä ja kivunlievityksestä.

Tarvittaessa kätilö ohjaa odottavan naisen lääkärin vastaanotolle. Lisäksi tehdään yhteistyötä kätilö/psykiatrisen sairaanhoitajan ja päihdepoliklinikan kätilöiden kanssa.


Päivitetty: 8.5.2018 13:17