Tuki, hyvinvointi ja apuvälineet

Syöpädiagnoosi on aina pysäyttävä ja herättää niin potilaassa kuin hänen läheisissäänkin suuren joukon kysymyksiä. Sairastuminen vaikuttaa niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin hyvinvointiin.  Erilaisin tukitoimin voimme tukea syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia jo ennen hoitoa, hoidon aikana ja vielä hoidon jälkeenkin.

Syöpä on vakava sairaus ja saattaa laukaista ahdistuksen ja pelon tunteita. Tarvittaessa hoitava lääkäri voi tehdä lähetteen psykiatrian poliklinikalle, jossa on mahdollisuus päästä keskustelemaan psykiatrin, psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.  Lapsiperheiden kohdalla on mahdollisuus konsultoida psykoterapeuttia.

Apuvälineet

Itse syövänhoidostakin voi aiheutua haittaa, jolloin syöpäpotilas on oikeutettu henkilökohtaiseen apuvälineeseen, jonka kustantaa perusterveydenhuolto tai erikoissairaanhoito.

Tällaisia apuvälineitä syöpäpotilaalle ovat esim.

  • rintaproteesi rintaleikkauksen jälkeen
  • palveluseteli peruukkiin, kun hiustenlähtö johtuu syöpähoidoista 
  • tukihiha tai -sukka syövästä tai sen hoidosta johtuvaan raajan krooniseen turvotukseen.

Lisätietoa henkilökohtaisista apuvälineistä saat omasta hoitopaikastasi.

Tukipalvelut

Syöpäpotilaan toimintakyvyn ylläpitoon ja itsenäiseen selviytymiseen apua saa kuntoutusohjaajalta.

Sosiaalityöntekijä sen sijaan osaa neuvoa sosiaaliturvasta ja – palveluista sekä mahdollisista etuuksista.  Hän voi olla avuksi myös esim. hakemuksia täytettäessä.

Oman arjen hyvinvointiin ja jaksamiseen on myös erilaisia keinoja. Normaalilla monipuolisella ruokavaliolla ja kevyellä liikunnalla saa parannettua elämänlaatuaan. Tarvittaessa voidaan konsultoida ravitsemus- ja fysioterapeuttia.

Seksuaalineuvojalta saa neuvoa ja ohjausta erilaisissa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.

Hengellisten asioiden yhteydessä voi kääntyä sairaalapapin puoleen. Hän on tukena, kun sairastuminen mietityttää, pysähdyttää ja pelottaa sekä myös silloin, kun sairaudelle ei välttämättä löydy sanoja.

Savuttomuudella/ tupakoinnin lopettamisella on myös merkitystä sekä syövän ehkäisyssä että hoidossa. Se parantaa useiden syöpäsairauksien ennustetta, kun taas tupakoinnin on todettu heikentävän syövän hoidon tehoa. Tupakoinnin lopettamisessa sinua voi auttaa tupakastavieroitushoitaja.

Jos koet, että tarvitset apua alkoholi- tai päihdeasioissa, voidaan tarvittaessa konsultoida riippuvuuksiin erikoistunutta asiantuntijaa. Esimerkiksi solunsalpaajahoitojen aikana alkoholin käyttöä ei suositella.

Vertaistuki

Vakavan sairauden kohdatessa on myös vertaistuki todettu ensiarvoisen tärkeäksi. Syöpä- ja potilasyhdistysten kautta on mahdollisuus saada oma tukihenkilö. Yhdistykset järjestävät myös erilaisia sopeutumisvalmennus- ja virkistyskursseja.

Jos koet, että kaipaisit lisää tukea, kerro siitä rohkeasti sinua hoitavalle lääkärille tai hoitajalle.Päivitetty: 9.6.2016 14:42