Syövän perinnöllisyys

​Lisätietoa


Syöpäjärjestöt

Syövän perinnöllisyys

satshp_730_036.jpg

Syöpä ei yleensä periydy, mutta vanhemmilta lapsille siirtyvät perintötekijät voivat joskus altistaa syövän synnylle.

Syöpäsairauksista vain 5–10 % voidaan selittää perintötekijöillä.

Syöpäalttiuden voidaan ajatella periytyvän, jos:

  • useampi toisilleen läheistä sukua oleva sairastuu syöpään
  • suvussa esiintyy samaa syöpätyyppiä useilla sukulaisilla
  • sairastuneet ovat iältään nuoria.

Jos olet huolestunut sairautesi perinnöllisyydestä, puhu siitä lääkärisi kanssa. Hän arvioi kuinka todennäköisesti syöpä on periytyvää. Hän voi kysyä tarvittaessa neuvoa yliopistosairaalan kliinisen genetiikan yksiköltä.


Päivitetty: 30.5.2017 16:05