Kotisivu

​Yhteystiedot


Potilasasiamies


Puhelin
02 627 7768

Sähköposti
potilasasiamies@satshp.fi

​Potilaan oikeudet

Potilaana sinulla on tiettyjä oikeuksia. Ne määrittelee Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Lain mukaan potilaan oikeudet ovat:

  • hoitoon pääsy, hyvä hoito ja kohtelu
  • itsemääräämisoikeus
  • tiedonsaantioikeus ja oikeus tietojen salassapitoon
  • oikeus muistutukseen ja potilasasiamiehen palveluun.

Sinulla on esimerkiksi oikeus saada tietoja terveydentilastasi ja mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoosi. Saat lisätietoa oikeuksistasi potilasasiamieheltä.

Terveydenhuoltolaki on laajentunut. Potilaan oikeus valita hoitopaikka ja hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö on lisääntynyt aikaisemmasta. Saat lisätietoja valinnanvapaudesta ja palvelujen saatavuudesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta. Tietoa löytyy seuraavista aihealueista:

  • Terveysasema
  • Kakkospaikkakunta
  • Erikoissairaanhoito
  • Hoitava henkilö
  • Mielenterveys ja psykiatria
  • Palvelujen saatavuus.
Päivitetty: 27.9.2018 12:42