​Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lounais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2015
Satakunta ja Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle on luotu yhteinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, jonka tavoitteena on

  • koota yhteen tavoitteita ja toimenpiteitä valtakunnallisista ja alueellisista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmista ja ohjelmista,
  • koota yhdessä sovittujen alueellisten hyvinvointi- ja terveysosoittimien perusteella tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin nykytilanteesta ja kehityksen suunnasta,
  • linjata näiden tietojen perusteella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset painopisteet ja
  • laatia alueellinen hyvinvointisuunnitelma näiden painopisteiden edistämiseksi ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi.

Tehdyn alueellisen hyvinvointikertomuksen ja – suunnitelman tarkoituksena oli luoda
hyödynnettävä malli kunnille hyvinvointityön edistämiseksi.

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 – Satakunta ja Varsinais-Suomi

Liite 1. Hyvinvointikertomuksen indikaattoripaketit

Liite 2. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma

Alueellinen hyvinvointikertomustyö hyödynnettäväksi 

Päivitetty: 8.12.2015 11:18

Yhteystiedot


Lisätietoa, ohjausta ja apua kunnille

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Marjo Hamilas
Puhelin  02 95 018 025
marjo.hamilas(at)avi.fi


Satakunnan sairaanhoitopiiri


Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos

Heli Toroska,
Puhelin 050 352 9953

Matti Mäkelä,
Puhelin 050 599 6414

etunimi.sukunimi(at)pikassos.fi