Opetussairaala

Sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan kuluu oleellisena osana lääkäreiden ja monien muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluttaminen, henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutus sekä tutkimustyö. Henkilökunta ohjaa ja valvoo kaikkien opiskelijoiden harjoittelua.

Satakunnan keskussairaala toimii opetussairaalana, jossa hoitotyön ja lääketieteen eri vaiheiden opiskelijat suorittavat opintojensa käytännön harjoittelua.

Päivitetty: 2.5.2017 9:38

Yhteystiedot

Satakunnan keskussairaala
Sairaalantie 3
28500 Pori