Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Johtaminen ja asiantuntijuus

 Johtaminen ja asiantuntijuus

Yhteystiedot

Hallintoylihoitaja
Paula Asikainen,

Puhelin
044 707 7783

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@satshp.fi

 Johtaminen ja asiantuntijuus

  • Yleistä
  • Kokoukset

Hoitotyön johtaminen on osa toimintayksiköiden kokonaisjohtamista (STM 2009). Johtamisella luodaan edellytykset hoitotyön perustehtävälle siten, että hoitotyö on vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista. Hoitotyön johtamistehtävässä huolehditaan siitä, että hoitohenkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen sekä työskentelyolosuhteet vastaavat työyksikön perustehtävän ja potilasturvallisuuden vaatimuksia. Johtamisella varmistetaan, että hoitosuositukset ja hoito-ohjeet ovat henkilöstön saatavilla ja että näyttöön perustuvia ja hyviä käytäntöjä sovelletaan hoitotyössä. Hoitotyön johtajat osallistuvat henkilöstöjohtaminen ja ohjeistuksen laadintaan.

Sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää sairaanhoitopiirin hoitotyötä ja hoitotyön tutkimus- ja opetustoimintaa sekä huolehtia hoitoalan yhteensovittamisesta ja yhteistyöstä. (Sairaanhoitopiirin johtosääntö 2008.)

Hoitotyön johtamista toteutetaan organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti siten, että hoitotyön johtamisessa vastataan osaltaan toiminnasta ja taloudesta sekä henkilöstöhallinnosta ja noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa (Sairaanhoitopiirin johtosääntö 2008).

Hoitotyön johtajat huolehtivat hoitotyön osalta prosessien koordinoinnista alueellisesti ja yli organisaatiorajojen sekä terveyspoliittisten linjausten, valtakunnallisten ohjeiden ja suositusten toimeenpanosta hoitotyössä.

Hallintoylihoitaja ja toimialueylihoitajat
Yhteisesti sovittavat hoitotyön opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä sekä hoitotyön toimintaa koskevat linjaukset, tavoiteasetanta, toimintaohjelmat ja raportointi. Osaltaan toiminnasta ja taloudesta sekä henkilöstöhallinnosta vastaaminen. Hoitotyön osalta prosessien koordinointi alueellisesti ja yli organisaatiorajojen sekä terveyspoliittisten linjausten toimeenpanosta hoitotyössä.  Valtakunnallisten ohjeiden ja suositusten toimeenpaneminen prosesseissa.

Ylihoitajakokous
Operatiivisen toiminnan koordinaatio,  shp tasoiset yhteiset asiat yli toimialuerajojen, yhteisesti sovittava toiminta. Muun muassa  henkilöstöhallintohoitotyön toiminta, opetus-, tutkimus-, kehittäminen. Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi, käytäntöjen yhtenäistäminen, laatu ja potilasturvallisuus, riskien hallinta.  Hoitoalan ammattiryhmiä koskevat asiat.

Osastonhoitaja / ylihoitajakokous
Koko  shp:n hoitoalan toimintaa koskeva informaatio ja tiedonvaihto. Hoitotyön keskeiset toiminnot ja kehittäminen.

Hoitotyön kehittämistyöryhmä
Koko sairaanhoitopiiriä koskevat yhteinen kehittämistyö muun muassa näyttöön perustuva toiminta, hoitotyön kirjaaminen, henkilöstömitoitus, opinnäytetyöt, hoitoisuus.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö
Hoitoalan opiskelijaharjoittelu ja opinnäytetyöt sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä näyttöön perustuva hoitotyö.

Johtavat hoitajat ja ylihoitajat
Hoitoalan ammattien työn yhteensovittaminen ja alueellisten verkostojen koordinointi hoitotyön tavoite ja toimintaohjelman mukaisesti. Hoitotyön osalta prosessien koordinointi alueellisesti ja yli organisaatiorajojen sekä terveyspoliittisten linjausten toimeenpano alueellisesti.

 Tyks ERVA-yhteistyö
Laajan yhteistyöverkoston toimintaan osallistuminen yliopistosairaalan erityisvastuualueella. Tutkimus / yliopisto yhteistyö,  Tyks ERVA valtion tutkimusrahoituksen tutkimustoimikunta, hoitotieteen tutkimusohjelma, koulutusstrategi.

Päivitetty: 16.3.2017 14:20

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satshp.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satakunnan keskussairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Satalinnan sairaala

Satalinnantie 77, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 3011

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71