Hoitotyön tavoite- ja
toimintaohjelma

Teemme hoitotyötä potilaan ja asiakkaan sekä perheiden parhaaksi. Tavoitteenamme on laadukas, vaikuttava ja turvallinen hoito ja palvelu.

Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma linjaa ja ohjaa Satakunnan sairaanhoitopiirin hoitotyön painopistealueet ajanjaksolle 2016–2018. Toimintaohjelma perustuu kansainvälisiin ja kansallisiin tulevaisuuden linjauksiin, sekä TYKS erva-alueella sovittuihin yhtenäisiin hoitotyön käytäntö-, tutkimus-, opetus- ja kehittämislinjauksiin. Hoitotyö on näyttöön perustuvaa, jatkuvasti kehittyvää ja uudistuvaa.

Ohjelma suuntaa käytäntöä, opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä kohti uutta sairaalaa (Satasairaala) ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta (Satasote) sairaanhoitopiirin arvojen pohjalta.

Hoitotyössä osana moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja teemme parhaamme potilaan / asiakkaan laadukkaan ja vaikuttavan hoidon ja palvelun puolesta. Arvostamme omaa työtämme ja kunnioitamme toinen toistemme osaamista, ammattitaitoa ja toimimme eettisesti korkeatasoisesti.

Ohjelman ovat laatineet sairaanhoitopiirin ylihoitajat, palvelupäälliköt,
asiakaspalvelupäällikkö, koulutuspäällikkö, klinikkaopettaja ja potilasturvallisuuskoordinaattori.


 

Satakunnan sairaanhoitopiirin hoitotyön tavoite- ja
toimintaohjelma vuoteen 2018

Päivitetty: 18.4.2017 8:49