Opiskelijaohjaus

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on vuosittain noin 20 000 sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjauspäivää ja yli 900 opiskelijaa (harjoittelujaksoa).

Tavoitteenamme on luoda opiskelijamyönteinen, vetovoimainen ja innostava oppimisympäristö.

Ohjausosaamista varmistetaan tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa mm. opiskelijaohjaajakoulutusten ja erilaisten yhteistyöryhmien avulla. Yhteisissä kehittämishankkeissa luodaan ja otetaan käyttöön uusia ohjaus- ja oppimismenetelmiä.

Harjoitteluyksiköissä on määritelty opiskelijaohjaukseen osallistuvien tehtävät. Opiskelijavastaavien verkostoon kuuluu ohjaajia kaikista harjoitteluyksiköistämme. Heidän tehtävänään on muun muassa osaltaan vakiinnuttaa sairaanhoitopiirissämme sovittuja ohjauskäytänteitä, kehittää yksikön ohjaustyötä ja perehdyttää opiskelijat harjoitteluyksikköön. He toimivat vuorollaan myös lähiohjaajina. Jokaiselle opiskelijalle nimetään harjoittelujaksolla lähiohjaaja, joka vastaa opiskelijan ohjauksen suunnittelusta ja totutuksesta perehtyen opiskelijan lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

Harjoittelujakson jälkeen opiskelijoilta kootaan palautetta Satakunnan sairaanhoitopiirin yksiköistä oppimisympäristönä Opiskelijaohjauksen laatu –mittarin avulla (CLES-T, Clinical Learning Environment and Supervision Scale, Saarikoski ©). Hoitotyön johtajat ja esimiehet hyödyntävät tuloksia hyvän oppimisympäristön edellytysten parantamisessa. Niitä käytetään myös hyvistä tuloksista palkitsemiseen ja SATSHP:n sisäisessä ja kansallisessa vertailu- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelijaohjaukseen liittyvät toimenpiteet sairaanhoitopiirissämme ovat olleet vaikuttavia ja ohjauksen laatu on viime vuosina tasaisesti parantunut.

Päivitetty: 16.3.2017 14:25

Yhteystiedot

Satakunnan keskussairaala
Sairaalantie 3
28500 Pori