Hoitotyö

 

Tavoitteena on toteuttaa potilas ja perhekeskeistä hoito- ja hoivatyötä sekä kuntouttavaa hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä. Edistää osaltamme potilaiden terveyttä ja toimintakykyä sekä turvallista hoitoa.

Osaava hoitohenkilöstö, toimiva työyhteisö ja työhyvinvointi ovat edellytys korkeatasoiselle, laadukkaalle ja vaikuttavalle hoidolle. Moniammatillisessa yhteistyössä edistetään laatua ja potilasturvallisuutta, osallistutaan riskien hallintaan ja toteutetaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä.

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelee noin 7 400 hoitotyön ammattihenkilöä. Hoitotyötä toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityistasolla eri toimintaympäristöissä poliklinikoilla, tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä, osastoilla sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja asiakkaan kotona.

Päivitetty: 6.4.2017 11:35