Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tentit

 Tentit

 • Tenttiajat
 • Kirjallisuus
 • Ohjeita

Hoitotason ensihoidon teoriakokeet syksyllä 2018 


Ilmoittautumislinkit ensihoidon teoriakokeisiin syksyllä 2018

Teoriakoe torstaina 13.9 kello 16-18,
ilmoittautuminen viimeistään torstaina 6.9.2018, kello 16

Hoitotason teoriakoe

Perustason teoriakoe

 

Teoriakoe torstaina 25.10.2018, kello 16-18,
ilmoittautuminen viimeistään torstaina 18.10.2018, kello 16

Hoitotason  teoriakoe

Perustason teoriakoe


Teoriakoe torstaina 29.11.2018, kello 16-18,
ilmoittautuminen viimeistään torstaina 22.11.2018, kello 16

Hoitotason teoriakoe

Perustason ensi teoriakoe


Ensihoidon teoriatestauksen kirjallisuusvaatimukset

Ensihoidon näyttötilaisuudet pohjautuvat alla lueteltujen teosten ja materiaalien uusimpiin painoksiin (kirjojen tietoja täydennetään piakkoin). Tilaisuudessa voidaan käsitellä myös muita ensihoitoon liittyviä asioita.

Ensivastetasolla

 • Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Osio "Ensiauttaja". Duodecim.
 • Hälytysajo-opas. Suomen pelastusalan keskusjärjestö.
 • Kinnunen: Hätäensiapu ja ensiarvio. Suositellaan luettavaksi edellisten lisäksi. 

Perustasolla edellä mainittujen lisäksi

 • Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Osio "Ensiauttaja ja perustaso".
 • Ensihoidon perusteet. SPR.

Hoitotasolla edellä mainittujen lisäksi

 • Silfvast, Castren, Kurola, Lund, Martikainen (toim): Ensihoito-opas.
 • Kuisma, Holmström, Porthan: Ensihoito. Sanoma Pro.
 • Heikkilä ja Mäkijärvi (toim.): EKG. Sivut 40–65,162–175, 206–220, 254–314, 338–438, 545–548. Duodecim.
 • Säämänen: Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 42.
 • Viestintäopas. Länsi-Suomen lääninhallitus.
 • Virve-verkko. Edita.
 • Castrén, Ekman, Martikainen, Sahi, Söder (toim.): Suuronnettomuusopas. Kappaleet 1–15. Duodecim.
 • Rosenberg, Alahuhta, Lindgren, Olkkola, Takkunen: Anestesiologia ja tehohoito. Osiot "Suonikanylointi" ja "Vapaa hengitystie ja intubaatio". Duodecim.
 • Käypä hoito -suositukset:
  • Aikuisen vaikean sepsiksen hoito
  • Aikuisiän aivovammat
  • Aivoinfarkti
  • Elvytys
  • Lasten epilepsiat ja kuumekouristukset
  • Pitkittynyt epileptinen kohtaus
  • Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja – vaaran arviointi ja hoito
  • Vastasyntyneen elvytys
  • Äkillisen hengitysvajauksen hoito

Suositeltavaa lisälukemista

 • Kröger, Aro, Böstman, Lassus, Salo: Traumatologia. Soveltuvin osin. Kandidaattikustannus.
 • Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli, Vaula (toim.): Akuuttihoito-opas. Soveltuvin osin. Duodecim.
 • Phalen: EKG ja akuutti sydäninfarkti. EKG:n osalta. Sanoma Pro.
 • Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. STM 2010:4.
 • Koponen & Sillanpää: Potilaan hoito päivystyksessä. Gummerus.
 • Castrén, Aalto, Rantala, Sopanen, Westergård: Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY Oppimateriaalit Oy.

​Tenttiin liittyviä käytännön ohjeita

Ensihoidon teoriatentti suoritetaan valvotusti Satakunnan sairaanhoitopiirin ATK-koulutusluokassa (S 00) sekä Rauman aluesairaalan tiloissa.

Hoitotason ja perustason tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu vain ilmoittautumislinkin kautta.

Tentti alkaa aina kello 16.00 ja päättyy kello 18.00.

Tenttitulokset lähetetään palveluntuottajille ja muut voivat kysellä siitä noin viikon kuluttua tentistä.

Lisätietoja tenttitilaisuuksista: Osastonhoitaja Ari Nikki, puhelin 044 707 7428.

Päivitetty: 23.5.2018 14:02

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satshp.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satakunnan keskussairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Satalinnan sairaala

Satalinnantie 77, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 3011

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71